Strona informacyjna parafialnego zespołu Caritas

Wydawanie darów Caritas  dla osób potrzebujących w środę 22 lutego br.

Odbiór o godzinie wyznaczonej wcześniej przez telefon. Obsługujemy osoby tylko w maseczkach.

Prosimy o zachowanie odstępu i przynosimy swoje torby.

Dary mogą być odbierane przez opiekunów, wolontariuszy lub członków rodziny tylko z ważnym upoważnieniem.