Strona informacyjna Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych

Opiekun grupy :

Ks. Tomasz Filipek, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Ulesiu