Strona informacyjna Związku Sybiraków

Opiekun grupy :

Ks. Prałat Władysław Jóźków, rezydent i emerytowany proboszcz parafii św. Trójcy

Biuro czynne jest:

  • W poniedziałki w godzinach: 10:00-12:00
  • We Wtorki w godzinach: 12:00-16:00
  • W środy w godzinach: 10:00-12:00

 

(Siedziba mieści się w budynku przy ul. II Armii WP 34, na pierwszym piętrze)

Telefon kontaktowy :

(76) 854-85-76