Strona informacyjna grup AA działających w naszej parafii

"   Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.   "

Copyright "A.A. Grapevine", Inc.

W związku z tym posłaniem, w naszej parafii dostępne są dwie grupy AA. Spotkania odbywają się w Domu Parafialnym im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. II Armii Wojska Polskiego 34.

Terminarz spotkań jest następujący :

  • grupa Arka – każdy poniedziałek, godzina 18:00. 
    Spotkanie otwarte (dostępne dla wszystkich chętnych): w drugi poniedziałek miesiąca.
  • grupa Maj – każdy piątek o godz. 17:30
    Spotkanie otwarte: w pierwszy piątek miesiąca.

 

Na terenie Legnicy spotykają się również inne grupy AA.   Oto ich terminy i miejsca spotkań, łącznie z dniami otwartymi grup :