Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Legnicy

Całkowita wartość zadania brutto: 197 748,00 zł.

Wsparcie Zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

  •   w formie pożyczki   - 108 600,00 zł. 

 

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 28.07.2016 r. do 15.11.2016 r.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na dociepleniu 213,85 m2  ścian budynku, ociepleniu 185,4 m2  dachu oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.