Strona informacyjna grupy DDA działającej w naszej parafii.

"  Dorosłe Dzieci Alkoholików są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.

Nikt nie ma prawa ani władzy mówienia drugiemu, co powinien lub musi zrobić, ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia.

DDA nie jest połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach.

Używamy Dwunastu Kroków i Tradycji przejętych z AA jako podstawy naszego programu Odkrywania-Zdrowienia oraz jako naszego przewodnika do przeżywania jednego dnia w danym czasie.   "

Spotkania :

 

W naszej parafii dostępna jest jedna DDA. Spotkania odbywają się:

  • w każdy wtorek o godzinie 18:00
    w Domu parafialnym im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Wojska Polskiego 34.