Strona informacyjna scholi dziecięcej „Jezusowe nutki”

Opiekun grupy :

Siostra Marzena Boratyńska, Franciszkanka Rodziny Maryi

Spotkania :

  • Soboty o godzinie 11:00

(Salka w budynku na ul. II Armii WP 34 (obok plebanii))