Księża pracujący w naszej parafii :

Ks. Prałat Andrzej Tracz

• Proboszcz parafii św. Trójcy
• Diecezjalny duszpasterz Sybiraków i Dawnych Mieszkańców Ziem Wschodnich
• Penitencjarz katedralny

Ks. Piotr Nowosielski

• Wikariusz parafii św. Trójcy
• Redaktor "Niedzieli"
• Członek Diecezjalnej Rady ds. Powołań Diecezji Legnickiej

ks. Stanisław Skrzypek

Pomoc duszpasterska w parafii od 2022 r.