Szafarze i akolici posługujący w naszej parafii

Akolita Leszek Michalewicz

  • szafarz od 2010 roku
  • akolita od 2014 roku

Szafarz Piotr Buczny

  • szafarz od 2010 roku

Szafarz Grzegorz Załęski

  • szafarz od 2012 roku

Szafarz Eugeniusz Szydłowski