Pierwszy dzień Misji Fatimiskich.

W niedziele 1.05 w naszej parafii rozpoczęły  się Misje Fatimskie, które będą trwały do 7 maja. Jest wielką łaską, że w setną rocznicę objawień w Fatimie możemy przeżywać misje parafialne w duchu tegorocznego jubileuszu. Misje Święte prowadzi ks. Marek Maciążek, kustosz jedynego na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich, które mieści się w Szczecinie. Pomocnikiem o. Misjonarza jest ks. Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie.
Podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00, powitaliśmy cudowną figurę Matki Bożej Fatimskiej, która przyjechała do nas ze Szczecina. Oprócz figury, do naszego kościoła trafiły także relikwie błogosławionych Hiacynty i Franciszka. Zapraszamy wszystkich parafian i mieszkańców Legnicy do wspólnej modlitwy i przeżywania tych świętych dni w otwartości serca na Boże działanie.