Zakończenie Misji Fatimskich.

 
W pierwszą sobotę maja uroczyście zakończyliśmy misje fatimskie w naszej parafii. O godz. 10.00 o. Misjonarz wraz ze zgromadzonym ludem Bożym sprawował Mszę świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy naszej wspólnoty. Tym samym rozpoczynamy piękne dzieło pierwszych sobót miesiąca, w które będziemy gromadzić się o godz. 10.00 na wspólnej modlitwie w naszej parafialnej świątyni u stóp figury Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie rozważaliśmy tajemnice różańcowe by na koniec przyjąć uroczyste błogosławieństwo i odśpiewać dziękczynne Te Deum za święty czas misji. Wierzymy, że ziarno zasiane w naszych sercach przez posługę ks. Marka obficie zaowocuje. Błogosławieni fatimscy Pastuszkowie - módlcie się za nami!