Niezbędne informacje do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej

W związku z wprowadzeniem nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce niniejszym zarządzam, że od roku 2012/1013 do Pierwszej Komunii Świętej będą przystępowały dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Dziecko powinno przystępować do tego sakramentu w parafii zamieszkania rodziców.
Aby dziecko mogło być dopuszczone do Pierwszej Komunii Świętej, powinno być odpowiednio przygotowane.
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje uczestnictwo dzieci w nauce religii od przedszkola do klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz systematyczne uczestnictwo dzieci i ich rodziców w katechezie parafialnej w parafii zamieszkania rodziców.
Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914), ocenia proboszcz i decyduje o jego dopuszczeniu.
Natomiast Komunię Rocznicową dzieci przeżywają w klasie czwartej szkoły podstawowej.

 
 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Św.

  • Świadectwo Chrztu Św. dziecka