Niezbędne informacje do udzielenia sakramentu Małżeństwa

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi, którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich. 
Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

  • Akt stanu wolnego z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania
  • Świadectwa bierzmowania
  • Świadectwa I Komunii św.
  • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego
  • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego)

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

  • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński;
  • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
  • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.
Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie.