Jubileusz 60 – lecia kapłaństwa ks. prałata Władysława Jóźkowa

Ks. prałat Władysław Jóźków, długoletni proboszcz, a obecnie rezydent parafii Św. Trójcy,  obchodził w niedzielę 17 czerwca br. w kościele parafialnym, swój jubileusz 60. lecia święceń prezbiteratu.              W samo południe, ks. prałat w gronie parafian, współpracowników tych byłych i obecnych, a także przyjaciół, znajomych i przedstawicieli różnych środowisk działających na terenie parafii i miasta, dziękował Panu Bogu za przeżyte lata kapłańskiej posługi. On też przewodniczył Mszy św., w gronie 30 koncelebransów. Wśród księży modlących się wraz z nim przy ołtarzu, modlił się także kolega z rocznika święceń ks. prał. Ryszard Kukulski, emerytowany proboszcz parafii w Gromadce, który również świętował swój jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Obecny był także biskup senior Stefan Cichy, prezbiterzy różnych godności i stopni kościelnych, którzy na przestrzeni tych lat współpracowali z nim, jako wikariusze, bądź, jako współpracownicy dekanalni.

             Na wstępie Mszy św., odczytany został przez ks. Roberta Kristmana list od Biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Ksiądz Biskup napisał w nim m.in.: Jako pasterz diecezji legnickiej, łącze się w modlitwie dziękczynnej za dar kapłańskiej posługi. Za dni, w których mimo trudu i doświadczenia niósł Ksiądz Prałat Ewangelię Chrystusa. Niech owoce tego posługiwania rozwijają się w sercach wszystkich, których Pan stawia na życiowej drodze Księdza Jubilata. Życzę obfitych łask Bożych na dalsze lata życia i pracę dla dobra Kościoła. Homilię wygłosił ks. Bogusław Wolański – obecny proboszcz z Olszyny, były wikariusz parafii Św. Trójcy. "Świętujemy dziś diamentowe gody, diamentowy jubileusz, 60 lat kapłaństwa. To nie przypadek. Z tego małego, skromnego ziarenka zrodziły się piękne owoce, co więcej, powstał wspaniały diament, który ozdabia piękno Kościoła katolickiego – mówił kaznodzieja - Diament jest trudno topliwy, jak życie ks. Prałata. Przeszedł różne szczeble posługi, żył w różnych systemach z wojną włącznie. Nikt nie stopił w bezwartościową maź jego radości, wiary, miłości, posłuszeństwa. Bądź nadal jak diament: piękny, trwały, niezniszczalny i ile masz sił spalaj się dla Kościoła, który tak kochasz" - mówił ks. Wolański

                Na koniec głos zabrał sam jubilat. Dziękując wszystkim za przybycie, Ksiądz Jubilat mówił: - Jubileusz to szczególna okazja by dziękować Bogu i ludziom, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. By dziękować Bogu za życie, za powołanie, za dom rodzinny, przyjaciół i znajomych, ale i także za wszystkie smutne, deszczowe dni, o Panie dziękuję Ci.

                Po zakończonej Eucharystii przyszedł czas na życzenia. Wśród zabierających głos był m.in. ks. Józef Lisowski kanclerz kurii, który złożył życzenia w imieniu duchowieństwa. Jubilat przyjął także życzenia od swego następcy w parafii ks. Andrzeja Tracza, oraz reprezentantów różnych wspólnot parafialnych i stowarzyszeń działających w Legnicy.

 

                Ks. Władysław Jóźków jest najstarszym kapłanem pracującym w Legnicy. Ukończył już 85 lat. Mimo, że 10 lat temu przeszedł na emeryturę, pozostał w parafii Św. Trójcy, gdzie nadal czynnie uczestniczy w życiu duszpasterskim legnickiej parafii.

Jubilatowi składamy najlepsze życzenia i dar modlitwy.Tekst: © Monika Łukaszów, Niedziela legnicka

Foto: © ks. Piotr Nowosielski, Niedziela legnicka

 

(O Jubilacie i jego Jubileuszu, także na stronach Radia Plus Legnica www.legnica.fm i Niedzieli legnickiej www.niedziela.diecezja.legnica.pl)

Jubileusz ks. prałata Władysława