Pomysł na Wielki Tydzień

W tym nie łatwym czasie, gdy nie możemy udać się do kościoła spróbujmy nie poddawać się, ale z jeszcze większą wiarą zaprosić Boga do naszych domów i mieszkań. Niech Ten, który każdego dnia troszczy się o nas pozwoli nam godnie przeżyć zbliżające się święta.

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa:

- Zrobić z gałązek małą palmę (można zrobić w sobotę, dzieci mogą zrobić swoje palmy);
- Ten, kto ma autorytet w rodzinie, może poprowadzić modlitwę wg wzoru zamieszczonego na dole strony.
- Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy: Ewangelia według św. Mateusza (rozdział 21, wersety 1-11);
- Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej;
- Przyjąć duchowo Komunię świętą, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.

Wielki Czwartek:

- Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na widocznym miejscu;
- Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem;
- Wspólna modlitwa i przeczytanie Ewangelii wg św. Jana (rozdziały 13 i 14);
- Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu:: Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (rozdział 11,wersety 17-34);
- Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu;
- Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”;
- Wieczorem ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Wielki Piątek:

- W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa;
- Ustawić Krzyż na widocznym miejscu;
- Jeśli to możliwe ok godz. 11.00 (lub 15:00) odprawić „Drogę krzyżową”;
- Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana;
- Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana (rozdział 18, wersety 1-42);
- Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami;
- Przyjąć duchowo Komunię świętą, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu;
- Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa;
- Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (rozdział 13,wersety 1-13);
- Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła;

Wielka Sobota:

- Śpiewamy pieśni Wielkopostne;
- Przygotować kosz świąteczny, jak co roku;
- Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą;
- Przed kolacją odczytać List św. Jakuba (rozdział 2) i podziękować Bogu za łaskę wiary;
- Po kolacji zaśpiewać Jedną pieśni wielkanocnych;
- Przyjąć duchowo Komunię świętą, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu;
- Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!

Wielka Zmartwychwstania

- Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa Ewangelia według  św. Jana (rozdział 20);
- Życzenia przy poświęconym jajku;
- Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

Materiały do pobrania:

Błogosławieństwo stołu Wielkanocnego

Liturgia domowa – Niedziela Palmowa

W kolejnych dniach zamieścimy propozycję liturgii na poszczególne dni Triduum Paschalnego