Regulacje w czasie w pandemii w naszej parafii

Drodzy Parafianie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

 

W odniesieniu do obowiązujących przepisów ogólnopolskich i zarządzenia Biskupa Legnickiego podajemy następujące informacje dotyczące duszpasterstwa w  parafii Świętej Trójcy, w czasie trwania pandemii.

 

 

 • Udział w liturgii:
 1. Jednorazowo, podczas sprawowanej liturgii w kościele, mogą przebywać 42 osoby (powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 630 m²).
 2. Uczestników liturgii obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są posługujący kapłani oraz pani organistka.
 3. W ławkach zajmujemy wolne miejsca zachowując odpowiednią odległość od siebie
 4. Po liturgii kościół opuszczamy sukcesywnie, zachowując między sobą odległość 2 m.
 5. Możliwy jest udział służby liturgicznej przy ołtarzu; ministranci poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców; służba liturgiczna zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa.
 • Zasady przy przyjmowaniu Komunii św.:
 1. Komunię św. można przyjmować tradycyjnie „do ust” lub „na rękę”; decyduje o tym przyjmujący Ciało Pańskie.
 2. Do Komunii św. przystępujemy w jednym rzędzie, zachowując bezpieczną odległość.
 3. W wypadku jednego kapłana komunikującego najpierw przystępują ci, którzy przyjmują Ciało Pańskie ”na rękę”, a po nich pozostali.
 4. W wypadku dwóch komunikujących kapłanów Komunię św. „na rękę” wierni przyjmują w nawie bocznej, natomiast do ust Komunia św. będzie rozdzielana w nawie głównej.
 5. Przyjmując Komunię na rękę, wyciągamy dłonie w kierunku kapłana, składając lewą na prawą, po otrzymaniu Ciała Pańskiego spożywamy Je przy kapłanie.
 6. Tuż przed przyjęciem Komunii św. odsuwamy maseczkę zdejmując ją z jednego ucha, nie dotykając ręką po zewnętrznej części maseczki, po przyjęciu komunii zakładamy maseczkę ponownie.
 • Sakrament pojednania:
 1. Od dzisiaj podczas Mszy św. będzie dyżur spowiednika.
 2. Spowiadać się można w konfesjonale przy ołtarzu MB Częstochowskiej.
 3. Penitenta i spowiednika obowiązuje zakładanie maseczki chroniącej usta i nos.
 • Inne sakramenty:
 1. Chrztu udzielamy dzieciom po Mszy św. w niedzielę, z zachowaniem obowiązujących zasad, po wcześniejszym załatwieniu wszelkich formalności w kancelarii i ustaleniu terminu.
 2. Udzielanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do odwołania.
 3. Zbiorowa uroczystość Pierwszej Komunii św. odbędzie się w pierwszą niedzielę października, jeżeli nie zmienią się przepisy dotyczące zgromadzeń religijnych.
 4. Małżeństwa błogosławimy zgodnie ze zgłoszonymi terminami, po spełnieniu wszelkich przepisów prawnych i zachowaniem obowiązujących zasad.
 • Duszpasterstwo chorych w domach:
 1. Do domu (z zachowaniem szczególnych przepisów bezpieczeństwa) kapłan udaje się jedynie w wypadku zagrożenia życia lub na wyraźną prośbę chorego, który ma szczególnie wielkie pragnienie wizyty sakramentalnej.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie pod numerem 608-505-485
 • Pogrzeby:
 1. Mszę św. za zmarłego sprawujemy w kościele w dniu pogrzebu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z rodziną (nie ma możliwości Mszy św. w kaplicy cmentarnej).
 2. Udział w pogrzebie regulowany jest przepisami obowiązującymi w wypadku zgromadzeń religijnych oraz zarządu cmentarza.
 • Dodatkowe informacje:
 1. Msze św. w niedziele i dni powszednie sprawujemy według dotychczasowego porządku.
 2. Powracamy do sprawowania wszystkich nabożeństw z zachowaniem obowiązujących zasad.
 3. W kancelarii parafialnej przyjmujemy petentów po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty, telefonicznie: 608-505-485, lub w zakrystii.
 4. Odwołane są wszelkie spotkania formacyjne oraz spotkania wspólnot parafialnych.
 5. Tak jak wszystkich, także naszą parafię dotknął kryzys finansowy. Serdecznie dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne oraz przekazywane indywidualnie. 06 1600 1462 0008 0347 1914 5001 Ofiarę można także składać do skarbony  przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Prosimy o przestrzeganie zasad państwowych i kościelnych.
 6. W razie zmian będziemy na bieżąco informować o nowych zasadach i wytycznych dotyczących funkcjonowania naszej parafii.

 

Z darem modlitwy:
DUSZPASTERZE