Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

 Po trzech latach formacji młodzież klas pierwszych ponadgimnazjalnych naszej wspólnoty parafialnej przyjęła z rąk J.E. ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego sakrament bierzmowania. Uroczystość odbyła się w niedzielę 30 października br. Bierzmowanej młodzieży życzymy aby przez umocnienie darami Ducha Świętego postępowali na drodze chrześcijańskiej doskonałości i byli mężnymi świadkami Jezusa Chrystusa.