Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Tegoroczne uroczystości połączyły cztery legnickie parafie: katedralną św. Piotra i Pawła, franciszkańską św. Jana Chrzciciela, św. Trójcy i św. Jacka. Pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskego sprawowana była Msza św. w katedrze o godz. 10.00 następnie wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jeden z nich znajdował się przy wejściu głównym do naszego kościoła.