Życzenia

Drodzy Parafianie, umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

     Trwając w naszym parafialnym wieczerniku witamy Zmartwychwstałego, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych i naszego zagubienia w tej trudnej kwarantannowej rzeczywistości. Dzieląc radość z faktu odrodzonego życia pragniemy złożyć wam świąteczne życzenia. Niech Ten, który zwyciężył grzech, chorobę, cierpienie i śmierć, Ten, który przynosi pokój do zatrwożonych serc, obdarzy Was błogosławieństwem. Niech dodaje sił byśmy mimo naszego zwątpienia potrafili jak apostołowie odkryć prawdę pustego grobu. Oby Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem wprowadzi nas na drogę do wieczności, gdzie w prawdzie Bożej obecności, odkryjemy nowe życie pełne nieskończonej miłości Boga.

 

Z darem modlitwy:

DUSZPASTERZE