Niezbędne informacje do sakramentu Bierzmowania

  • Świadectwo Chrztu Św.
  • Ukończenie specjalnego cyklu katechez przy parafii, które rozpoczynają się od VI klasy i trwają do końca VIII klasy szkoły podstawowej
  • Pozytywnie zaliczony egzamin sprawdzający z wiadomości religijnych kandydata do Bierzmowania
Podczas sakramentu Bierzmowania kandydaci zachowują imię chrzcielne lub po wcześniejszym uzgodnieniu tego z duszpasterzem, wybierają imię na Bierzmowanie.
Przed przystąpieniem do sakramentu Bierzmowania kandydat przystępuje do sakramentu pokuty, gdzie jego obecność odnotowywana jest na specjalnej karteczce.
Z racji tak ważnego wydarzenia w życiu młodego człowieka, do spowiedzi powinni także przystąpić rodzice i świadek bierzmowania, który będzie obecny na Mszy św.
Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.
Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.