Odpust parafialny Trójcy Przenajświętszej

Bóg Jedyny w Trzech Osobach był od wieków z nami. Prawda ta była stopniowo ukazywana człowiekowi w historii zbawienia. Liturgia uroczystości Trójcy Przenajświętszej mówi nam o udziale Ojca, Syna i Ducha Świętego w Bożej ekonomii zbawienia, która została zapoczątkowana w nas od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, który przyjęliśmy w imię Boga Trójjedynego. Tę prawdę naszej wiary mogliśmy rozważać ostatniej niedzieli 22.05 przeżywając odpust parafialny w naszej wspólnocie. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył ks.dr Andrzej Ziombra, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium św. Jacka w Legnicy. W homilii główny celebrans ukazał jedność Trójcy Świętej jako tajemnicę, w której Kościół odnajduje swoją siłę. Całość naszego dziękczynienia Panu Bogu zwieńczyła adoracja Najświętszego Sakramentu i radosne Te Deum. Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa pana Łukasz Górskiego.