Wigilia Paschalna

Chrystus umarł i zmartwychwstał dla ludzi i ich zbawienia. Jego Pascha jest zarazem Paschą każdego człowieka. Bóg wskrzesił Go z martwych, aby mógł jeszcze głębiej wejść w ludzkie dzieje, historię  Kościoła i świata. W Chrystusie człowiek został obdarowany łaską odkupienia. Wszystko, co dokonało się w Nim, stało się również udziałem w jakiś rzeczywisty sposób we wszystkich ludziach, którzy wszczepieni w Niego wyzwalają się z grzechu i śmierci i powracają w Nim do Boga.