Drugi dzień Misji Fatimskich.

Poniedziałek 2.05 to drugi dzień misji fatimskich w naszej parafii. Jednym z punktów programu Misji Świętych w tym dniu było spotkanie o. Misjonarza z dziećmi naszej parafii. Przybyłym na to spotkanie o. Misjonarz przybliżył sylwetki błogosławionych Hiacynty i Franciszka, których wiara i miłość do Boga są wzorem do naśladowania dla młodszych i starszych. Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni modlili się przy relikwiach błogosławionych pastuszków a następnie każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo.