Różaniec misyjny

Tegoroczny Tydzień Misyjny rozpoczął się 23 października. Obchodzony był pod hasłem "Ochrzczony to znaczy posłany". W tym szczególnym czasie materialnego i duchowego wspierania misji modliliśmy się w intencji misjonarzy i misjonarek na całym świecie oraz misyjnego dzieła Kościoła katolickiego. W czwartek 27 października modlitwa różańcowa sprawowana była w różnych językach: łacińskim, niemieckim, węgierskim, angielskim, hiszpańskim i francuskim. Warto pamiętać o misjach każdego dnia bowiem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie Dobrej Nowiny światu.